K našim webhostingovým službám ponúkame hneď niekoľko možností rozšírenia služby. Doplnkové služby je možné objednať aj v priebehu zaplateného obdobia. V prípade iného, než ročného obdobia je vyfakturovaná suma pomerná do konca zaplateného obdobia webhostingu.

Ak Vám tu nejaká doplnková služba chýba, stačí nás kontaktovať a pridáme ju.

Názov položky Cena bez DPH Cena s DPH 21% Platobné obdobie
Základný HTTPS certifikát od akreditovanej a uznávanej certifikačnej autority 18,50 € 22 € ročne
Wildcard HTTPS certifikát od akreditovanej a uznávanej certifikačnej autority 130 € 155 € ročne
Zaslanie faktúry alebo výzvy k platbe poštou 1,80 € 2,30 € 1 faktúra
Obnova dát z našej internej zálohy 130 € 155 € 1 obnova
Premenovanie webhostingu / zmena primárneho mena 130 € 155 € 1 premenovanie
Konzultačné/administrátorské/programátorské práce 7,50 € 9 € 1/4 hodiny